Audit

Audit

Audit complet al situatiei financiare

Interesele dumneavoastra sunt si interesele noastre, iar in perioada in care desfasuram auditul complet al situatiilor financiare devenim intr-un fel, partenerii dumneavoastra.

Scopul nostru este detectarea riscurilor potentiale pentru protejarea actionarilor si a intereselor investitorilor. Planificam atent si constant toate procesele pe care le desfasuram si vom colabora cu echipa dumneavoastra pe tot parcursul proiectului. Audit complet al situatiilor financiare inseamna, pe larg: Audit statutar al situatiilor financiare , inclusiv situatii financiare consolidate, intocmite conform legislatiei romanesti pentru entitatile obligate sa auditeze situatiile financiare, conform OMF 3055/2009. Audit financiar, contractual, al situatiilor financiare intocmite in conformitate cu normele interne ale entitatilor precum si audit al situatiilor financiare consolidate. In plus, oferim servicii de revizuire a situatiilor financiare si servicii de analiza a sistemului de audit intern cu indicarea punctelor forte si ale deficientelor. Oferim recomandari privind oportunitatile de business si semnalam riscurile financiare, legale sau de business ce decurg din deficientele indicate. Pe baza informatiilor obtinute si a expertizei auditorilor nostri, veti primi recomandari privind imbunatatirea sistemului de audit intern si gestionarii riscului in mod eficient.

Misiuni cu scop special - angajamente privind procedurile convenite. Aceste misiuni de audit sunt reglementate de catre un standard international de asigurare si de misiune conexa a unei misiuni de audit prin care sunt stabilite procedurile si principiile fundamentale aferente acestei misiuni de audit, precum si responsabilitatile auditorului. Obiectivul unei misiuni de audit este reprezentat de procedurile si tehnicile de audit financiar care au fost stabilite de comun acord cu clientul si alte parti interesate, aplicate asupra unui obiect al auditarii stabilit, de asemenea, in comun. Aceste activitati au ca rezultat raportul de audit privind constatarile auditorului din procedurile convenite. Exemple in acest sens sunt: misiunile de certificare ale cheltuielilor in cadrul programelor de finantare din surse nerambursabile cum ar fi fondurile europene sau guvernamentale (PHARE, POS CCE, POS transporturi, POSDRU, POS mediu, POR, POP); misiuni convenite cu actionarii sau asociatii pentru gasirea unor solutii de crestere a performantelor manageriale prin identificarea unor probleme specifice cum ar fi modul de realizare a bugetului aprobat de AGA la o anumita data. Servicii profesionale (non-opinie) pentru finantarile realizate prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), Fondul European pentru Pescuit (FEP), POS CCE (Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice), Programul Operational Regional (POR), POS Transporturi, POS Resurse Umane si POS Mediu.

  • Asistenta in obtinerea cofinantarii
  • consultanta economica si financiara pe perioada implementarii proiectelor
  • organizarea procedurilor de achizitii si intocmirea dosarelor de achizitii;
  • monitorizarea achizitiilor si intocmirea cererilor de plata